لینک دانلود برنامه

  • اولین رسانه دیجیتال راهنمای مشاغل،صنایع و شهری استان قزوین
  • طبقه بندی مشاغل بر اساس زمینه فعالیت
  • جستجوی هوشمند سریع در بانک اطلاعات
  • اضافه کردن اطلاعات به لیست اطلاعات شخصی
  • جانمایی موقعیت دقیق واحد های شغلی روی نقشه
  • دسترسی به اطلاعات :نام واحد،نام مدیر،رسته شغلی،تلفن،موبایل،آدرس ،کد پستی،سایت،اینستاگرام،تلگرام،منطقه
ادرس :‌قزوین - خیابان بلوارشمالی - کوچه 30 - شماره 24
+98 28 3333 2200